Carnivoor

From Bluepelt Wiki
Jump to: navigation, search

this page needs work, datas and names, and an origin story

One of the biggest baddest Wyrmspirits ever to have spawned, the Carnivoor could one day be directly responsible for the Apocalypse. A long time ago he was imprisoned somewhere in Delft, and every once in a while he tries to get out. The last time this happend, he nearly destroyed Delft before the Bluepelt Sept could stop him. He is perhaps even the reason why there is a Cairn in Delft, so there are always Garou to watch over him.

Het jaar weet ik niet, maar het moet kort voor het begin van de christelijke jaartelling zijn geweest dat een Silent Strider die 'De Egyptenaar" werd genoemd in het ongerepte landschap van Delft de rustplaats van Carnivoor ontdekt. Hij geeft dit door aan zijn opdrachtgever, Gladius Vectra van de stam van de Warders of Men. Gladius, een officier in het romeinse leger, trekt met zijn soldaten naar deze plek. Wanneer zijn soldaten de oude delft hebben gegraven en de eerste gebouwen hebben neergezet, voert Gladius met twee andere garou een ritueel uit om Carnivoor te binden. Gladius roept de zielen op van acht garou, die hij offert aan de vier stenen die Delft van buiten en de vier stenen die Delft van binnen moeten beschermen. Zolang er garou in Delft zijn, wordt er gezegd, zullen deze stenen Carnivoor gevangen kunnen houden.