Jagers

From Bluepelt Wiki
Jump to: navigation, search
De Garou glyph voor "Jacht" of "Jager"

Jagers is een verzamelnaam voor mensen voor wie de Veil is gebroken en besluiten tegen het bovennatuurlijke te gaan vechten. Vaak zijn het gewone mensen die te veel te weten zijn gekomen, maar er wordt soms ook gejaagd door afgedwaalde Kinfolk en andere mensen die indirecte banden lijken te hebben met het bovennatuurlijke. Jagers worden door sommigen als supernaturals gezien, omdat ze vaak vaardigheden, gereedschap en zelfs krachten tonen die niet geheel menselijk zijn. Of dit het geval is of niet is onduidelijk, maar hun kennis van het bovennatuurlijke zet ze voor de Garou vast als een soort mens die los staat van de gewone samenleving. Er zijn zo veel soorten jagers als dat er mensen zijn, dus er is weinig bekend onder de Garou over hen als geheel. De enige gemene deler lijkt dat ze de wilskracht, geloof of lef hebben om de effecten van Delirium te weerstaan en dat ze zich vaak bewust zijn van de effecten die zilver en vuur op Garou hebben.