Litany

From Bluepelt Wiki
Jump to: navigation, search
Now this is the Law of the Jungle, as old and as true as the sky;
And the Wolf that shall keep it may prosper, but the Wolf that shall break it must die

Rudyard Kipling: The Law of the Jungle

De Litany is een van de heiligste dingen die we hebben. Het zijn de regels die de Garou over honderden generaties gevormd hebben, en die ons alles maken wat ze zijn. Sommige zeggen dat we deze regels van Gaia zelf hebben gekregen, dat ze altijd al hetzelfde zijn. Anderen zeggen dat de regels over de tijd veranderen, dat de grootste en wijste van de Garou nieuwe toevoegen of overbodige regels weghalen. Misschien is het tweede logischer... Want ooit, toen de balans in de Triat nog bestond, zal er toch geen wet geweest zijn om de Wyrm te bestrijden? Maar we weten het niet, zelfs de meest wijze Galliards weten te weinig over die lang vervlogen tijden.

Hoe dan ook, zijn de regels nu wat ze zijn, en dat zijn ze al lange tijd. Ze vormen een belangrijk deel van de samenleving van de Garou, en zorgen dat iedere Garou op het pad blijft waar ze voor bedoeld is. De straffen op het breken van de Litany zijn hard: Het is niet zeldzaam dat een breker van deze wetten de dood vind aan de hand van degene die hij niet lang daarvoor zijn vrienden noemde.

Voor regels die zo vreselijk oud zijn, is er wel een hele hoop onenigheid over. Iedere Tribe denkt er anders over, zelfs ieder individu denkt er anders over. Sommige tribes zijn strenger dan anderen, in de interpretatie en in de straffen. Maar als je het de Garou Natie als geheel vraagt, zullen ze ongeveer dit zeggen: Iedere regel is even belangrijk als de rest, niet meer of minder waar en heilig dan een van de anderen. Het breken van de Litany is het wegkeren van alles waar de Garou voor staan.

Ik kan niet alles zeggen wat er te zeggen valt voor de Litany. Maar ik kan alle regels benoemen, zoals iedere Garou zou moeten kunnen. En ik kan er wat informatie bij geven, in een poging dat zo neutraal mogelijk te doen. Maar weet dit: Er zijn geen twee Garou met exact dezelfde mening over de Litany. Kijk er naar, leer erover, vraag anderen naar hun mening, en vorm uiteindelijk je eigen... Zolang je de regels maar nóóit breekt.

Garou shall not mate with Garou

Uit voortplanting tussen twee Garou komen de onvruchtbare Metissen voort, een enorme schande voor de ouders en vaak een doodsvonnis voor de zwangere vrouw. Om deze reden is al het sexuele contact tussen Garou volledig verboden. Toch zijn er genoeg verhalen over Garou die toch (veilige) seks hebben, en volledig geloven de Litany niet te verbreken omdat er geen Metis uit voor kan komen.

Combat the Wyrm Wherever it Dwells and Whenever it Breeds

De Wyrm is de grootste vijand van de Garou: De primaire kracht van vernietiging die los is geslagen en zonder enige begrenzing probeert de wereld ten einde te brengen. De dreiging van een apocalyps wordt steeds groter, en dus vechten de Garou met alles wat ze kunnen tegen de Wyrm en zijn minions.

Respect the Territory of Another

Of het nu het landgoed van een Silverfang, de bossen van een Pack of het gebied van een Sept is: Andermans territorium respecteer je. Dat betekend dat je je aankondigd door een luide howl aan de rand van het gebied, en door je te gedragen als een voorbeeldige gast.

Accept an Honorable Surrender

Deze regel is in het bijzonder belangrijk voor uitdagingen met een fysieke component. Als twee Garou in gevecht tegenover elkaar staan, is het niet de bedoeling dat er eentje niet levend uit komt. Deze regel zorgt er voor dat als een zich eervol overgeeft, bijvoorbeeld door zijn keel te tonen, de ander dit moet accepteren.

Submission to Those of Higher Status

Dit is de regel in de Litany waar de hiërarchie in wordt vastgelegd: Iedere Garou moet luisteren naar diegenen met een hogere status.

Respect Those of Lower Station, for all are of Gaia

Dit voorkomt dat Garou van hogere status misbruik maken van de rest. Er moet altijd een mate van respect blijven, en als een Garou zich daar niet aan houd, kan de lagere Garou er iets aan doen.

The First Share of the Kill for the Greatest in Station

Zoals bij wolven de Alpha eerst eet, zo is het ook voor de Garou een kwestie van respect dat bij iedere overwinning de mooiste trophy naar de Alpha gaat. Dat kan binnen een pack zijn, maar ook binnen een Sept, waar een pack dat een overwinning behaald altijd iets mee neemt voor de Sept Alpha.

Ye Shall Not Eat the Flesh of Humans

Voor de Homid Garou is dit een vanzelfsprekende regel, maar voor de Lupus Garou is het niet zo direct logisch. Maar het eten van mensenvlees kan leiden tot de corruptie van de Wyrm, is verslavend, en laat zeer duidelijke sporen achter.

The Veil shall not be Lifted

De Veil is de poetische term die Garou gebruiken voor de onwetendheid van mensen over het bestaan van supernaturals. Deze onwetendheid mag niet gebroken worden: Zelfs nu zijn de verhalen over de tijd van de inquisitie nog een angst voor de Garou. En dus is het streng verboden om in Crinos gezien te worden door mensen, of zichtbaar dingen te doen die voor hen onverklaarbaar zijn.

Do Not Suffer Thy People to Tend Thy Sickness

De oorlog tegen de Wyrm is zwaar, en er vallen vele gewonden. Soms raken Garou zo zwaar gewond dat ze er niet meer goed van herstellen. In dat soort gevallen, of bij Garou die bijzonder oud worden, treed deze regel van de Litany in werking. Garou die niet meer (volledig) bij kunnen dragen, kiezen er vaak voor om zich af te zonderen met een zilveren mes, en de rest niet meer tot last te zijn.

The Leader May Be Challenged at any Time During Peace

Er is geen enkel excuus dat de leider in tijd van vrede kan gebruiken om een uitdaging te voorkomen. Deze regel voorkomt dictatuur onder de Garou.

The Leader May Not Be Challenged During Wartime

Als er Wartime uitgeroepen is, dan kan de Alpha niet uitgedaagd worden. Dit voorkomt chaos in tijden van groot gevaar. Wartime wordt vaak uitgeroepen door de Alpha, maar dat is een beslissing die altijd nog uitgedaagd kan worden.

Ye Shall Take No Action That Causes a Cearn to be Violated

Cearns zijn heilige plekken van kracht voor de Garou, en het hart van de Septs. Deze plekken beschadigen is streng verboden, en gaat volledig tegen de natuur van de Garou in.