TNO

From Bluepelt Wiki
Jump to: navigation, search

Introductie

Sinds Mei 2016 zijn er geruchten dat TNO door Pentex is overgenomen. Sindsdien hebben ze veel invloed gekregen in Delft en omstreken. Deze pagina is er om alle informatie over TNO te bundelen.

Problemen bij TNO
Hoewel ik niet veel meer te zoeken heb op de universiteit ken ik nog veel onderzoekers daar. Die stellen mij ook geregeld op de hoogte van nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen, de laatste onderzoeken en welke onderzoekers met welke projecten bezig zijn. Zo kreeg ik ook te horen dat TNO veel nieuwe onderzoekers aan het aantrekken is. Nu is het ondertussen algemeen bekend dat TNO overgenomen is door Pentex, een gigantische organisatie in dienst van de Wyrm. Alle Garou die contacten hebben die meer informatie kunnen verstrekken over deze grote vijand moeten aangewend worden. Er zijn nog minimaal 19 faciliteiten van TNO actief en die zullen we allemaal moeten stoppen. - Thomas Dawnstalker

Gifdump in het Delftse Hout

 • TNO had een dumpplaats in het Delftse Hout waar ze regelmatig giftige stoffen lozen.
 • De Ratkin in Delft hebben deze dump, met behulp van Verkoopt de Huid, geïnfiltreerd en een ander chemisch spul in de dump vrijgelaten. Mensen willen nu niet te lang op die plek aanwezig zijn.
 • Een maand na de aanval van de Ratkin slopen de Garou van het Bluepelt Sept het grootste gedeelte van de dump. Een vrachtwagen vol gif wordt bij Greenpeace achtergelaten.
 • Jan 2018: TNO begint een media-offensief om hun imago weer op te krikken na de gif-blamage.

Medicijnen

 • De gemeente bied ieder jaar aan bepaalde bevolkingsgroepen een griepvaccinatie aan. Dit jaar heeft TNO besloten om een gratis griepvaccinatie aan te bieden voor alle bewoners van Delft die dit niet van de gemeente krijgen.
 • TNO verspreid via meerdere kanalen medicatie voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Hiermee proberen ze hun slechte imago op te vijzelen en er voor te zorgen dat ze weer in een goed daglicht komen. De pillen die ze verspreiden zorgen ervoor dat de Veill in gevaar komt. Het zorgt ervoor dat de Delerium niet meer werkt op mensen.
 • Met Equinox achter een vrouw aangegaan die medicatie aan het uitdelen was. Bleek het te doen in naam van TNO maar was zich van geen kwaad bewust. Deed het uit de goedheid van haar hart. Locatie van haar baas is bekend.
 • Cubs hebben van Uktena de opdracht gekregen om de loods aan de Schoemakerstraat leeg te halen. Hiervoor heeft Murad een afspraak gemaakt met de Spiders, een motorbende in Delft.

Camera's in straatlantaarns

 • Wees voorzichtig in Delft als je op de Realm bent! In iedere straatlantaarn zit een camera waarvan de beelden direct naar TNO gaan!
 • Deze beelden gaan eerst naar TNO, daar filteren ze ongewenste beelden eruit alvorens de beelden door te zetten naar de Gemeente Delft. Hier weet de gemeente Delft niks van. Zij vertrouwen de beelden en die laten zien dat er niks aan de hand is. Pack 2e lijn ontvangt beide feeds van camerabeelden (zowel naar TNO als naar de gemeente) en houdt een archief van de uitgefilterde beelden bij. Het meeste wat TNO voor de gemeente verborgen houdt is: dumpen van gif, vechten met ons en andere illegale praktijken. Daarnaast laten de beelden die naar de gemeente gestuurd zijn zien dat er gedurende de bijeenkomst van Januari 2018 toen de politie staakte; niks aan de hand was, niet in het centrum, niet bij de nieuwe kerk; ook al weten wij dat er geschoten is, een lichtflits was etc etc. Politie lijkt daarom in de ogen van de gemeente overbodig.
 • De Ratkin willen ons graag weer helpen met het TNO probleem. Hiervoor willen zij dat wij het probleem met camera's oplossen.

TNO gebouwen

 • Pand 1 Leeghwaterstraat

Van buiten lijkt dit een kantoor en er staan bureaus aan het raam waar ook aan gewerkt wordt. Dit is een schil om een betonnen muur (met maar één deur) waarbinnen andere dingen gebeuren. Verder gebruikt deze lokatie de hoeveelheid stroom die je zou verwachten voor een kantoor en wordt er meer uitgeladen (geleverd) dan ingeladen.

 • Pand 2 Stieltjesweg

Vergelijkbaar aan de Leeghwaterstraat. Van buiten lijkt dit een kantoor en er staan bureaus aan het raam waar ook aan gewerkt wordt. Dit is een schil om een betonnen muur (met maar één deur) waarbinnen andere dingen gebeuren. Verder gebruikt deze lokatie de hoeveelheid stroom die je zou verwachten voor een kantoor en wordt er meer uitgeladen (geleverd) dan ingeladen. Hier wordt net iets meer uitgeladen dan op de Leeghwaterstraat.

 • Pand 3 Van Mourik Broekmanweg

Dit is een echt kantoor, tevens is dit ook waar de CEO zijn kantoor heeft. Het stroomverbruik van deze locatie is altijd exact hetzelfde en voor zo een gebouw heel veel.

 • Pand 4 Schoemakersstraat

Dit is een opslag. Het is een komen en gaan van van vrachtwagens. Het stroomverbruik van deze locatie is ook altijd exact hetzelfde en voor zo een gebouw heel veel. Zie Medicijnen voor meer informatie over deze locatie.

 • Pand 5 Bakemastraat

Dit pand lijkt leeg te staan en er staan verbouwhekken met folie omheen die voorkomen dat je naar binnen kunt kijken. De grond om het gebouw is omgewoelt en er lijken ondergrondse beveiligingsmaatregelen te zijn. Er is heel veel actieve bewaking voor een leeg pand. Deze beveiliging is overigens verstopt en niet onmiddelijk zichtbaar. Er gaat niemand dit gebouw in of uit. Het stroomverbruik van deze locatie is ook altijd exact hetzelfde en voor zo een gebouw heel veel.

 • TNO schrikt niet weg van grof geschut. Een "onschuldige" drone in de buurt wordt met vol automatisch vuur neergehaald. Als je te lang in de buurt rondhangt wordt je door beveiligingspersoneel aangesproken of verwijdert en op zijn minst geregistreerd.
 • Alle TNO locaties hebben anti-aircraft installaties op het dak staan verstopt als airconditioning machines. Hiermee kunnen ze de vliegtuigen die landen op Rotterdam airport met gemak uitschakelen (maar ook lokale drones zijn geen probleem) of met één schot een gebouw laten instorten in Delft en omstreken wat hoger is dan de installatie.

TNO area

De hele TNO wijk dus ook de straten tussen de lokaties zijn WYRM Territory. Dit betekent onder andere dat je niet kan sidesteppen. Op de Umbra zit het vol met banes. Een voorzichtige schatting is dat het hele sept er moeite mee hebben gaat hebben zich hier een pad door te banen.

Op de echte wereld zijn in het gebied verborgen garageboxen met teams in o.a. "politie" auto's (minstens 6 active teams at all times). Deze teams komen bij de kleinste overtreding in actie.

Bij het kleinste vergrijp volgen ze je op de camera's en rijden klem je voor je het gebied kunt verlaten. Er zit zilver in deze auto's om ons tegen te gaan en ze maken schetsen van verdachten ipv foto's.

Om een idee te geven; ik heb 's ochtends vroeg licht tegen het verbouwhek om de Bakemastraat geschampt (in de hoop een opening te maken); een echt onschuldig incidentje. Ik ben binnen drie straten klem gereden door nep agenten; "uitgenodigt" in hun auto te komen praten en er is daar flinke intimidatie door bullshit legal action op mij los gelaten, terwijl ik ongemakkelijk zat door aanwezigheid van zilver. Natuurlijk ben ik niet herkent en heb ze valse gegevens gegeven.

Het hele gebied is goed verlicht en er is geen plek waar je niet door camera's in de gaten gehouden wordt.

- door Web's Centre

Gemeente Delft

 • Gemeente Delft is door de bouw van de tunnel blut en neemt geld aan van iedereen die het wil geven. TNO heeft daar gebruikt van gemaakt en zich dik bij de gemeente ingekocht. Verwacht dus geen hulp van de gemeentelijke instanties bij het aan de kaak stellen van misstanden bij TNO.

Troepen

 • TNO beschikt over een minder zichtbaar privaat "leger" aan beveiligingspersoneel met vol automatische geweren en huurlingen. Deze kunnen ze vrij inzetten omdat ze ieder beeld hiervan wegfilteren voor de gemeente en dus politie.
 • Er is een vermoeden dat er Spirals samenwerken met TNO.

De CEO van TNO: Wim Veelberg

 • Hij kent ons soort en wordt niet beïnvloed door het Delirium. Of hij meer is dan mens weten we niet.
 • Hij is als wees opgegroeid in Nederland en uit het zicht verdwenen toen hij uit het weeshuis kwam. Hij is weer verschenen op een aanvraag voor werkvisum in Brazilië waar hij op het hoofdkantoor van Pentex heeft gewerkt. Met zijn aanstelling bij TNO is het bedrijf de nieuwe zorgelijke koers ingeslagen.
 • Hij leidt op eerste gezicht heel normaal bestaan; juiste huis; juiste gezin; lid van juiste clubs zijn financiën en belasting aangifte lijken op orde etc. Zijn thuisadres is op aanvraag beschikbaar bij Web's Centre.

Informatie over de maanden heen

 • Aug 2016: TNO van de aandelenmarkt gehaald.
 • Aug 2016: Laatste TNO kwartaalrapport sterk gecensureerd.
 • Aug 2016: Er valt wel uit te halen dat TNO Delft een sterke financiële impuls heeft gekregen.
 • Sept 2016: TNO maakt nieuwe innovatieve manier van drinkpakken-productie bekend.
 • Sept 2016: De nieuwe productiemanier van drinkpakken is de helft goedkoper als de reguliere manier van produceren.
 • Sept 2016: Vanuit heel Nederland zijn er al verzoeken gekomen om dit nieuwe proces in verschillende fabrieken te implementeren.
 • Okt 2016: VerminKill is door een bedrijf ingehuurd om een einde te maken aan al het ongedierte in de TU wijk en omgeving.
 • Okt 2016: Dit bedrijf is TNO. Ze gaven aan dat het inhuren van dit bedrijf voorkomt dat veel onderzoeken die gedaan worden besmet worden door het ongedierten. Daarnaast is het natuurlijk heel belangrijk om wat te betekenen voor de wijk waarin je werkt.
 • Okt 2016: VerminKill is een dochterbedrijfje van TNO die vorige maand is opgezet, dit valt echter niet direct te linken aan TNO.
 • Nov 2016: Flinke aandelen stijging bij TNO sinds Trump president elect is.
 • Nov 2016: Delftse VVD fractie tekent technologiepact met TNO.
 • Nov 2016: TNO krijgt bij het tekenen ook een flinke campagne subsidie.
 • Mei 2017: TNO heeft de vuilstort in Delft overgenomen. Ze gaan zorgen voor een beter geintegreerd afvalverwerkingsbeleid. De vuilstort heeft een vergunning afgekocht om een de Delftsche hout te gebruiken voor de overslag van chemisch materiaal.
 • Juni 2017: Linkse partijen hebben gepoogd de vergunning van TNO voor een overslagplaats van chemisch materiaal in de Delftse Hout stop te zetten. De gemaakte afspraken bleken hier echter geen ruimte toe te bieden.
 • Juli 2017: De gemeente is TNO geld aan het bieden om het contract voor de chemische overslag in de Delftse Hout stop te zetten, tot nu toe zonder succes.
 • Maart 2018: Naast haar oude lopende onderzoeken is TNO nu vooral bezig met research voor Pentex; high tech wapens/bommen voor onder vliegtuigen, geheim onderzoek voor defensie.