Harano

From Bluepelt Wiki
Jump to: navigation, search
OOC information

Deze pagina is onvolledig en/of outdated. Hopelijk heeft er binnenkort iemand tijd om naar te kijken.

Nooit is het leven van de Strijders van Gaia makkelijk geweest. Al zolang er verhalen verteld worden, wordt er ook verteld over diegenen die het gewicht van de wereld te zwaar voelen. Er zijn legendes die zeggen dat het een Garou pas kan raken wanneer zij hart opent voor waarheden die normaal genegeerd worden, om de geest te beschermen. In deze dagen, waarin de wereld soms donkerder lijkt dan hij ooit geweest is, zien wij het overal om ons heen: Harano. Wij allen weten hoe te vechten tegen de krachten van de Wyrm. We hebben onze klauwen al vaak genoeg gescherpt, onze ruggen gerecht en gevochten voor ons leven. Maar een Spiral of een Bane kunnen je alleen doden. Harano holt je ziel uit en laat je achter als een geest die om vergetelheid smeekt. Je kunt er niet tegen vechten. De enige remedie is leven.

Het is de verantwoordelijkheid van packs, van septs, van vrienden, om op elkaar te letten. Diegenen die steeds vaker twijfelen over simpele dingen, die concentratie verliezen of langzaam vermoeid raken, diegene die bepaalde zaken niet meer onder ogen kunnen komen: Dit zijn diegenen die de pijn van Harano in hun hart voelen. Zij kunnen zichzelf niet helpen, dat kunnen wij slechts tezamen. Vier het leven. Vertel met luide stem de verhalen van overwinningen en van de grootse feesten die nog komen zullen. Vier gezamenlijk de kortste en de langste nacht, of de wisseling van de seizoenen. De eeuwenoude rites van de Moot, of volledig nieuwe rites voor één gelegenheid: Grijp alle redenen aan om het mooie in het leven naar boven te halen.

Garou van de Blauwe Pels, deze woorden heb ik reeds tot u gesproken, in de eerste weken van het Era van Apocalyps. Vergeet niet, in alle drukte die ons allen bezig houd, de anderen in de gaten te houden. Denk niet dat u allen sterk genoeg bent om met rechte rug door deze tijden te lopen. Iedereen zal Harano voelen, in meer of mindere mate. En iedereen is nodig om te zorgen dat de Ziel van onze Natie niet wegglijd in eindeloos verdriet.


- Hears the Truth, Silent Strider Adren Homid Galliard