Ilea "Één Oog" Dawnstalker

From Bluepelt Wiki
Jump to: navigation, search
Ilea "Één Oog" Dawnstalker
Homid.gif Theurge.gif Shadowlords.gif
Homid Theurge Shadowlords

The Story so Far:

Ilea werd in juni 2014 door septleden gevonden, opgesloten in een kelder van het Plantaan. De Leidse rechtenstudente was twee dagen eerder plotseling 's nachts van de straat af een busje ingesleurd door onbekende mannen, en werd sindsdien onder continue bewaking vastgehouden. Terug op de cearn bleek de studente een garou te zijn, en de jonge theurge heeft zich al snel bij het sept aangesloten.

In september is zij door de koning tot cliath benoemd, als Oathkeeper, om de toenmalige alpha, Quintus Varus "The Castle" van Gloucester, aan zijn beloften te houden. Ze heeft zich toen aangesloten bij pack Alias.

Ze heeft de dolk die nodig was om de Pestilence Spirit te verslaan uit Pernis gehaald en vervolgens geholpen met het ritueel dat nodig was om de spirit te verslaan. Niet veel later heeft ze de positie Elder Theurge gekregen. Toen het sept in januari afdaalde naar de onderwereld was zij bij de groep die er het langst bleef en er het meest leerde. Ook zorgde ze samen met Kafier voor het reinigen van Uktena, die over de jaren heen zwaar gecorrumpeerd was. Niet veel later werd ze Fostern en Keeper of the Lands.

In de maanden voor de grote aanval van de graaf van Charleroi en de spirals uit Pernis heeft Ilea veel moeite gedaan om goed contact te krijgen met alle belangrijke spirits in Delft. De spirits beginnen haar al snel te vertrouwen en geven haar waardevolle informatie. Bij de eerste tekenen van een komende aanval waarschuwen de spirits haar, zodat de verdediging opgezet kan worden. Maar wanneer de cearn aangevallen wordt, worden ook andere gebieden aangevallen. De spirits smeken Ilea om hulp, maar de strijd bij de cearn is te heftig om er mensen op af te sturen. De spirits van Delft blijven beschadigd achter, en hun relatie met Ilea is sterk verslechterd. Ook Ilea zelf is beschadigd; op haar schouder is een battlescar zichtbaar.

Na de aanval besteed Ilea veel tijd aan het schoonvegen van Delft. Niet veel eerder waren alle wijken nog verdeeld over de packs, maar na de strijd zijn zo veel packs uit elkaar gevallen dat er grote gaten in de bezetting zitten. Met de hulp van packs uit Groningen en Londen wordt een groot deel van de stad toch schoongemaakt. Ilea roept samen met Kafier "Eén oog'' Schouten de rusteloze geesten van gemartelde Kabeljauwen uit de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse twisten op (meer info: In het jaar des heres 1398) en vegen met deze boze meute de gehele binnenstad volledig schoon. Wanneer de De Slachter van het Vee weer vrij komt verzamelt Ilea een groepje en weet hem dezelfde avond nog opnieuw te binden. Een maand later is ze nog steeds bezig met het schoon krijgen van Delft, en begint haar relatie met de spirits weer redelijk op pijl te raken. Wanneer blijkt dat een abortuskliniek in Delft is geopend en er een buitenlandse kinfolk van plan is haar kind, een potentiele Garou, te laten aborteren, voorkomt Ilea dit. Ondertussen blijkt dat de abortuskliniek door een leech gerund wordt, en met hulp van Argues with Gaia en Rent harder wordt de leech verslagen. Ook houd ze zich bezig met het dichten van het gat naar de Scar dat veroorzaakt is bij de De Molenaar van Delft.

Delft wordt al snel veel schoner, en lijkt na een paar maanden schoner dan het was voor Ilea haar positie als Keeper kreeg. In die tijd krijgt Ilea ook haar nieuwe naam. Kafier kiest na zijn Adren Challenge voor een Rite of the Winter Wolf, en laat aan Ilea zijn naam achter. Sindsdien stelt Ilea zich voor als Ilea "Één Oog" Westhoven.

In de aanloop naar de grote aanval op Pernis blijft Delft schoon en is Ilea vooral bezig met het voorbereiden van de aanval. Met de andere Theurges regelt ze een hoop hulpmiddelen die tijdens de aanval goed van pas komen. Ook houd ze zich bezig met de aanwijzingen die Kafier achterliet na zijn Rite. Ergens onderweg vind ze ook nog de tijd om zich te verloven. Tijdens de aanval op Pernis begeeft Ilea zich met haar pack en Het 17e Nomos naar de Abyss. Bij terugkeer in Pernis geeft een van de spirals, Sloopt de Fianna, haar de schuld van van alles en bedankt haar voor een lantaarn die hij heeft. In het gevecht dat volgt steekt ze hem meerdere malen in zijn gezicht met een zilveren dolk, duidelijk woedend over zijn uitspraken.

Na de aanval op Pernis vergroot Delft onder leiding van Ilea de territoria. Ook de omgeving van Delft valt nu onder de bescherming van het Bluepelt Sept. In overleg met de pack-alphas worden de buitenwijken zonder veel gedoe verdeeld. Het plan is om deze buitenwijken net zo schoon te maken als Delft al een tijd is.

In Februari 2016 verandert er een hoop voor Ilea. Haar verloving verbreekt, met haar pack kiest ze ervoor het pack op te heffen en een doorstart te maken, en bovendien neemt Thomas haar op in zijn familie. Sindsdien stelt Ilea zich dus voor als Dawnstalker.

In maart wordt Ilea plotseling van de cearn gesleept door een ShadowLord, die zich voorstelt als Ijzeren Gordijn van de Judges of Doom. Hij verteld de aanwezige septleden dat Ilea ervan verdacht wordt Spiral te zijn, en dat ze berecht zal worden.

Rank:

Fostern

Pack:

Former member of Alias

Positions:

Elder Theurge

Keeper of the Lands