November, 2005

From Bluepelt Wiki
Jump to: navigation, search

Een kort overzicht van de zaken van afgelopen maand.

 • Reinhardt was zelf niet aanwezig maar mag uitdagen voor de rang van Athro!
 • Myron Ironflow, de Shadow Lord Adren, is vermoord door de "Bijlen uit het Noorden". Hij droeg een dodenlijst bij zich waar naast Reinhardt Amy, Xavier, Jari en ik terug komen. Hierover later meer.
 • Froukje Mooiweer zal voortaan "Polderwolf" heten. Lorn zijn nieuwe naam is "Longdrink Lorn".
 • Sherine en Shortcut bezigen zich met oplossen van het probleem rondom de illegale stortingen. Schokbeton bleek een aantal mensen te kennen in het "bawh-gebeurah" die daarbij gaan helpen.
 • Er is een bijzondere blauw-metalen fles (weer) opgedoken waar iets van een geest in is gebonden. Equinox onderzoekt deze verder.
 • Volgende maand zal de koning der Nederlanden Floris van Egmond ons met een bezoek vereren. Ik heb het sept aangeraden zich hierop voor te bereiden qua kleding en vooral qua gedrag.
 • In een ietswat ongemakkelijke discussie heeft Sticks-and-Stones het ontbreken van een aantal artefacten aan de kaak gesteld en aangeboden de missende stenen terug te vinden. Ik heb daarop gemeld dat hij eenieder in het sept tot zijn beschikking mag rekenen.
 • Opvolging aan een eerder bericht: de kubus waar de Slachter-van-het-vee in gebonden is is verder gesloten en verborgen. Slechts Lightning-Caller en Learns-the-Dark weten deze nu te vinden.
 • Jari heeft (tijdelijk?) het sept verlaten om een familieprobleem in het verre noorden op te lossen. Hij heeft Vicka Stolichnaya en lightning caller meegenomen ter ondersteuning. Panzerfaust heeft de challenge voor de positite van Warden gewonnen en plaatst de Seekers of the Past als guardians.
 • De Bone-Gnawers roeren zich. Hoewel het pijnlijke vertrek van Jari al een deel van de ergernis zal wegnemen is het denk ik al te laat. Septgenoten krijgen vreemde visioenen van enorme ratten als ze in hun omgeving verblijven.
 • Op de markt is pack Hammer in een gat in de Umbra beland. Daaronder kwamen wij in een soort van "gevangenis", een spookachtige wereld waar wij zonder lichaam rondzworven en slechts met moeite konden communiceren met de realiteit en de overgebleven Garou. Met veel moeite hebben wij met steun van onder andere Learns-the-Dark, een kinfolk en Stick-and-Stones ons daaruit kunnen werken, waarbij onze samenwerking de redding bleek te zijn. Op basis hiervan zou ik de conclusie willen trekken dat dit een gevangenis was, maar dat wat erin zat (onder de markt) ontsnapt is door dit gat. Learns-the-Dark heeft achter ons het gat gesloten.
 • Van Vuuren consultancy heeft contact gezocht met ons. Ik zal zelf vertrekken naar Pretoria om hen te berichten van de huidige gang van zaken.
 • Lightning-Caller heeft sporen gevonden naar een sept in Sarajevo welke wellicht de kracht zou hebben om de taint rondom Delft te genezen. Echter, over dit sept mag niet langer gesproken worden. Het is hem niet duidelijk waarom. Lightning-Caller en Sticks & Stones gaan kijken of het web groeit, stabiel blijft of afneemt. Als het groeit moeten we een pack samenstellen dat naar Sarajevo afreist om dit mysterieuze sept te spreken. De situatie is stabiel en er hoeft geen pack naar sarajevo.
 • Er zijn een aantal Garou die geen pack hebben en ook geen goed overzicht hebben over de verschillende packs. Ik stel voor alle packs voor te stellen aan de koning en zijn gevolg zodat ook ons Sept weer een goed overzicht krijgt.

Dan de hoofdmoot van de avond: de mysterieuze moordenaar. Wij zijn benaderd door een aantal elders. Ik heb zelf gesproken met een Silver Fang Adren ("Stephan Zouch") en een Shadow Lord Fostern, beiden op zoek naar deze man. Naar wat ik hoorde was er ook nog een Glasswalker. Zij hebben ieder hun stamleden opgedragen te zoeken naar een Ronin (voorheen Silent Strider) met de naam "Johan Van Der Stok". Naar hun woorden zou dit een moordenaar zijn die meerdere Garou om het leven heeft gebracht. Vreemd genoeg werd redelijk impliciet gemeld dat deze man NIET mocht spreken en zeker niet in de aanwezigheid van de koning! Redenen hiervoor waren van de kant van de Elders divers, maar niet sluitend.

Helaas niet direct ontsluitbaar, maar er is met deze man gesproken. Naar zijn verhaal zou deze Ronin een moord gezien hebben op een Garou, gepleegd door een aantal andere Garou. Inderdaad, een Silver Fang, een Glasswalker en een Shadow Lord. Om hun sporen te verdoezelen zouden zij een geheel dorp inclusief alle inwoners vernietigd hebben. Als reactie daarop heb ik alle betrokken Garou de opdracht gegeven: "Bij eventueel vinden van deze man is het de uitdrukkelijke wens van uw Beta dat deze niet uitgeleverd zal worden aan iemand buiten het sept". Ik neem aan dat men snapt dat ik hierbij hun eigen persoon in een eventuele loyaliteitsstrijd gered heb, men kan zich immers beroepen op mijn order.

De moord op Myron Ironflow is gepleegd met een zilveren mes, op de Umbra. Volgens de Theurges was dit mes totaal ontdaan van enige vorm van geest. Deze beide zaken zijn aanwijzing dat de jagers steunen op bovennatuurlijk kracht. Deze aanwijzingen zijn volgens sommigen in het sept ook bewijs van een verband tussen de gezochte Ronin en de "Bijlen uit het Noorden". Ikzelf ben daar niet zeker van. Ook onverwacht bleek het gehele sept incluus de bar-bediening al op de hoogte van het adres van deze moordenaars - en natuurlijk bleken deze gevlogen nadat groepen naar dit adres afreisden. Op de muur restte nog een dodenlijst, waarin ik met trots kan vertellen naar de tweede plaats gepromoveerd te zijn. In deze zaak hebben wij dus te lang gewacht.Het mes was made in russia

Bovenstaand relaas is geschreven uit mijn oogpunt, waarbij ik met zekerheid kan zeggen een aantal zaken gemist te hebben. Ik verzoek u eventuele toevoegingen en wijzigingen onder mijn tekst toe te voegen.

Hierbij mijn pen rustend,

Jozeph, Fostern Silver Fang,
Beta onder Reinhardt in het sept der Blauwe Pels ,
Beta onder Sherine in pack Hammer, sterkste pack door uitdaging

Sept Journals: November, 2005
Earlier journal: Next Journal:
April, 2002 December, 2005