December, 2005

From Bluepelt Wiki
Jump to: navigation, search

Een kort overzicht van de zaken van afgelopen maand.

 • De eerder genoemde mysterieuze fles is van Jonathan. Deze fetish biedt een onbeperkte hoeveelheid water aan hen die het nodig hebben.
 • Amy mocht uitdagen voor de rank van Adren. Zij deed haar challenge naar de andere adren in ons sept, Alpha Reinhardt, die haar opdroeg zelfstandig een bane te vinden en te verslaan. Dit is haar gelukt.Het was een bane van agressie. - het sept van de Blauwe Pels telt nu twee adren!
 • Jacksjit heeft een doel ge-eist van de keeper. Deze heeft een tweetal grote banes gevonden in de "Torenhoven", waar een groot aantal Garou vervolgens korte metten mee heeft gemaakt (onder andere het hele Six-Pack, Sticks & Stones, Johan, Schokbeton en Equinox)
 • Johan de Boer is uitgedaagd voor zijn positie van Elder Philodox door Xavier en Megan, waarbij deze laatste hem wist te verslaan.
 • Jozeph is uitgedaagd door Johan voor de positie van Beta en heeft zijn uitdager eervol verslagen.
 • Zoals sommigen wellicht al hebben vernomen is de Pathstone van onze Caern per toeval door Jozeph en Harendotes gevonden. Het Sept van het Uiterste Zuiden welke deze steen bewaakte heeft hun Beta gestuurd om te bezien of ons Sept sterk en stabiel genoeg is om deze steen te behouden.
 • Toedump en enkele anderen hebben gevochten met Banes met "Storm in hun ogen", waarover later meer.
 • Een spirit heeft op de umbra waargenomen hoe een vrouw met behulp van een stok een storm opriep, die vervolgens bleef hangen op die plaats, waarover later meer.
 • Een Griekse man genaamd "Zorba" hangt rondom het sept. Hij probeert informatie over "bovennatuurlijke" zaken te ruilen tegen voorwerpen van onze kant. Fransisco wist mij een uitermate gedetailleerd voorbeeld te vertellen met betrekking tot een voorwerp van de Silent Striders. Voor details kunt u Fransisco zelf vragen.
 • Enkele Garou (Fransisco en Steef) in ons sept hebben exact dezelfde dromen, met betrekking tot marteling van een onbekende. Equinox gaat hier verder onderzoek naar doen.
 • De geweren van Shortcut bleken bezeten door een splinter van de totemgeest "Flashing boemerdeboem", een Weaver geest. Tijdens verder onderzoek bleken deze in verband te staan met de The Drill Sergeant. Toen men afreisde naar deze geest bleek Ferret de geesten uit de machinerie getrokken en verslagen te hebben - waarbij de andere Garou dus onverwacht een hoop uit te leggen hadden aan deze machtige geest. Ferret is gestraft door de geesten, maar nog niet voor het bedrog wat hij zijn medegarou aan deed.

De twee belangrijkste zaken lijken verbonden. De koning arriveerde met zijn gevolg en wat mogelijk een Black Spiral Dancer is maakte zich kenbaar.

Het gehele gevolg van de koning maakte meerdere malen duidelijk dat dit sept in hun ogen sterk verbeterd was ten opzichte van ons verleden. Woorden die vielen waren "respect", "een aanwinst" en "kracht". Meerdere Garou hebben afspraken gemaakt om elkander vaker te bezoeken, iets wat met de komst van de maanbrug een stuk makkelijker zou moeten worden.

Hun verzoek werd echter bruut verstoord door een ongenode gast. Om nog onduidelijke reden besloot de koning de vier cubs (Jos, Steef, Shannon en Maureen) weg te sturen, op zijn order expliciet niet vergezeld door Den Father of Den Mother. Daarbij werd de opmerking gemaakt dat zij beter diende te presteren dan de packlozen (een vreemde wens.. Cubs tegen cliaths?). De cubs voelden zich in de omgeving van de Oude Delft aangetrokken tot een bepaald pand. Daar binnen troffen zij een dame met wit haar en zwarte spiralen op haar lichaam. Zij droeg een tabbard met het volgende teken (naar beschrijving van de cub Steef):

Stormbringer.jpg

Deze vrouw nam de beleefdheid zich voor te stellen als "Shillis Stormbringer". Zonder enige moeite wist zij de cubs te overrompelen. Zij beet hen de oren af en zond hen terug naar het sept met de boodschap dat de koning en zijn gevolg dienden te vertrekken binnen een aantal weken, anders zou er oorlog komen. Bij het horen van dit bericht is de koning en zijn gevolg vertrokken. Het is niet duidelijk of de koning de dame uit de beschrijving heeft herkend.

Deze dame is dezelfde als diegene die de storm opriep - en mogelijk heeft deze dame ook iets van een relatie met de eerder gemelde Banes met "Storm in hun ogen".

In de komende maand: - Zal Equinox onderzoek doen naar de dromen - Zal Sticks & Stones op zoek gaan naar de verloren vierde steen van de Caern (niet de pathstone). - Dienen we de "Bijlen uit het Noorden" te vinden.

Bovenstaand relaas is geschreven uit mijn oogpunt, waarbij ik met zekerheid kan zeggen een aantal zaken gemist te hebben. Ik verzoek u eventuele toevoegingen en wijzigingen onder mijn tekst toe te voegen.

Hierbij mijn pen rustend,

Jozeph, Fostern Silver Fang, Beta onder Reinhardt in het sept der Blauwe Pels , Beta onder Sherine in pack Hammer, sterkste pack door uitdaging

Sept Journals: December, 2005
Earlier journal: Next Journal:
November, 2005 Januari, 2006