Posities

From Bluepelt Wiki
Revision as of 15:42, 10 January 2019 by AnneP (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

In de vroege lente van 2017 stuurde de Council of Tribes een brief rond, waarin de nieuwe structuur van het Sept Leiderschap bekend gemaakt werd. Ze bepaalde dat een Sept met Cearn 9 posities heeft. Op de volgende pagina's vind je informatie over die posities.

Losse posities

Council of Auspices